Câu hỏi:
Ở một số bang của Mỹ, một loại tội phạm sẽ bị phạt. Những ai cố tình phạm tội này sẽ bị đi tù. Tuy nhiên, ai phạm tội thành công thì sẽ không bao giờ bị phạt. Hỏi đó là tội danh gì?
Đáp án:
Tự tử
0
0
Chia sẻ với bạn bè