Câu hỏi:
Một con trâu bị cột vào sợi dây dài 15m, cách 16m thì có một máng cỏ. Hỏi con trâu phải làm sao để ăn được cỏ?
Đáp án:
Nó cứ đi tới ăn, vì sợi dây chỉ cột vào con trâu chứ không cột vào thứ gì khác
0
0
Chia sẻ với bạn bè