Câu hỏi:
Dưới động, trên sướng Trên động, dưới đau Họ đang làm gì ?
Đáp án:
Câu cá
2
1
Chia sẻ với bạn bè