Câu hỏi:
Name the ugliest tree.
Đáp án:
Yew.
0
0
Chia sẻ với bạn bè