Câu hỏi:
Which state sounds like a new NFL player jersey?
Đáp án:
New Jersey.
0
0
Chia sẻ với bạn bè