Câu hỏi:
Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?
Đáp án:
Bàn chân
1
0
Chia sẻ với bạn bè