Câu hỏi:
What do you call unhappy cranberries?
Đáp án:
Blueberries.
0
0
Chia sẻ với bạn bè