Câu hỏi:
Name 3 things that have eyes, yet cannot see.
Đáp án:
Needle. Storm. Potato.
0
0
Chia sẻ với bạn bè