Câu hỏi:
Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ đạt được?
Đáp án:
Chụp hình màu
0
1
Chia sẻ với bạn bè