Câu hỏi:
I go up and down the stairs without moving.
Đáp án:
I am a carpet
0
0
Chia sẻ với bạn bè