Câu hỏi:
As I went over London Bridge I met my sister Jenny. I broke her neck and drank her blood And left her standing empty.
Đáp án:
Gin.
0
0
Chia sẻ với bạn bè