Câu hỏi:
Không có quả, chẳng có cây Thế mà có hạt rụng đầy nơi nơi Cỏ cây thấy rụng thì vui Loài vật thấy rụng tìm nơi ẩn mình. Là cái gì?
Đáp án:
Hạt mưa
0
0
Chia sẻ với bạn bè