Câu hỏi:
Ai là người đàn ông chỉ làm việc một ngày duy nhất trong năm nhưng không bao giờ bị sa thải?
Đáp án:
Ông già Noel
1
0
Chia sẻ với bạn bè