Câu hỏi:
Xe gì càng vô ga càng đi chậm
Đáp án:
Xe lửa
0
0
Chia sẻ với bạn bè