Câu hỏi:
Tôi đi khắp mọi nơi nhưng tôi vẫn nằm im một chỗ. Tôi là ai?
Đáp án:
Con tem
0
0
Chia sẻ với bạn bè