Câu hỏi:
Nơi nào có đường sá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty… nhưng không có hàng hóa… Đó là nơi nào?
Đáp án:
Bản đồ
0
0
Chia sẻ với bạn bè