Câu hỏi:
Một tên tù nhân muốn vượt ngục nhưng nhà tù lại nằm trên một hòn đảo và hắn ta lại không biết bơi. Một ngày nọ, hắn ta vượt ngục thành công mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Hỏi tại sao?
Đáp án:
Hắn đợi mùa đông đến và toàn bộ nước đóng băng
0
0
Chia sẻ với bạn bè