Câu hỏi:
What lets you walk through walls?
Đáp án:
Doors!
0
0
Chia sẻ với bạn bè