Câu hỏi:
What kind of cup doesn't hold water?
Đáp án:
A Cupcake.
0
0
Chia sẻ với bạn bè