Câu hỏi:
What kind of tree can you carry in your hand?
Đáp án:
A palm tree.
0
0
Chia sẻ với bạn bè