Câu hỏi:
What gets wetter as I dries?
Đáp án:
A towel.
0
0
Chia sẻ với bạn bè