Câu hỏi:
I am free, yet priceless.
Đáp án:
Time.
0
0
Chia sẻ với bạn bè