Câu hỏi:
With three eyes and a black as night, I frequently knock down ten men with a single strike! What am I?
Đáp án:
A Bowling ball.
0
0
Chia sẻ với bạn bè