Câu hỏi:
I go up, but I never come down. What am I?
Đáp án:
Your age!
0
0
Chia sẻ với bạn bè