Câu hỏi:
What has hear in it?
Đáp án:
Your ears.
0
0
Chia sẻ với bạn bè