Câu hỏi:
I can swing but have no rope. What am I?
Đáp án:
A door.
0
0
Chia sẻ với bạn bè