Câu hỏi:
Many-manned scud-thumper, Maker of worn wood, Shrub-ruster, Sky-mocker, Rave! Portly pusher, Wind-slave.
Đáp án:
The ocean!
0
0
Chia sẻ với bạn bè