Câu hỏi:
Who was the most famous cat in the wild west?
Đáp án:
Kit-ty Carson.
0
0
Chia sẻ với bạn bè