Câu hỏi:
You can touch me,
Đáp án:
A heart.
0
0
Chia sẻ với bạn bè