Câu hỏi:
What kind of wrapper can't rip?
Đáp án:
A rapper.
0
0
Chia sẻ với bạn bè