Câu hỏi:
Một xe đạp điện sạc 100% pin thì đi được 50 cây số. Nam muốn đi tới một địa điểm cách đó 55 cây số, vậy Nam phải làm sao?
Đáp án:
Cứ đi, hết điện thì đạp
0
0
Chia sẻ với bạn bè