Câu hỏi:
What wears an eyepatch and robs ships at night?
Đáp án:
A vampirate.
0
0
Chia sẻ với bạn bè