Câu hỏi:
What treat is never on time?
Đáp án:
A choco-late!
0
0
Chia sẻ với bạn bè